Historie

Historie

Koncem 18. století byla knížetem Aloisem z Liechtenštejna
založena v Aloisově huť na zpracování železné rudy.
Protože však byla železná ruda v té době ve zdejším okolí nekvalitní
a zásoby byly v krátké době vyčerpány, stala se výroba nerentabilní.
Když potom v roce 1873 huť vyhořela, přeměnil ji nový majitel
Johan z Liechtenštejna na papírnu.

Nájemcem a později i majitelem se stal Adolf Karger, který majetek
předal svému synovi Leo Kargerovi.
V roce 1948 byl závod znárodněn a zmodernizován. Od roku 1950
byl součástí a.s. Olšanské papírny – výroba kartonů a papírů
různých druhů. V současné době závod Aloisov vlastní firma MORPA, a.s. .
(převzato z www.bohdikov.cz/index.php?id=historie.html)

Camping Aloisov byl vybudován v letech 2006-2007 na soukromém
pozemku manželů Haltmarových.